E-poe müügitingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna ripo.ee (edaspidi Ripo e-pood) omanik Ripo Kaubandus OÜ vahel Ripo e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Ripo e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. Hinnad

2.1 Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2 Hinnale lisandub kohaletoimetamistasu vastavalt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile või pooltevaheliste läbirääkimiste käigus pakutud transpordihinnale.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võib muuta. Samuti võib muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks peab klikkima nupule „Uuenda ostukorvi“. Tellimuse vormistamise jätkamiseks peab klikkima lingile „Edasi”. Kleint suunatakse tellija andmete leheküljele.
3.2. Tellija andmete lehel peab sisestama nõutavad andmed ning klikkima nupule „Jätka ostmist”. Klient suunatakse tellimuse kinnituse ja makseviisi valiku leheküljele.
3.3. Tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel palume olla tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Kleindi poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Ripo Kaubandus OÜ arvelduskontole. 

4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks palume valida tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.
4.2. Toodete eest saab tasuda:
       4.2.1 Internetipanga kaudu (Swedbank, SEB Pank, Danske Bank ja Nordea Pank pangalinkide kaudu).
       4.2.2 Krediitkaardiga (Visa või MasterCard).
4.3. Tellimus tühistatakse juhul, kui Klient ei ole ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.
4.4. Tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100%-se ettemakse puhul.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4. toimetatakse tooted Kliendile kohale Kliendi poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal.
5.2. Tooted koos eestikeelse tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab transpordi- või kullerfirma kohale toote kirjelduses määratud tähtaja jooksul. Tarneaeg kaupadele on Eesti piires üldjuhul 3-5 päeva (täpsem info toote juures).
5.3. Juhul, kui Kleindi poolt tellitud toodet ei ole toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul võimalik Kliendile toimetada, teatatakse sellest Kliendile Kliendi poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.4 ning ühtlasi antakse teada Kliendi poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Kliendil õigus oma tellimus tühistada ning Kliendi poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Kliendile.
5.4. Kui Kliendi poolt tellitud tooted on transpordi- või kullerfirmale üle antud, võtab transpordi- või kullerfirma esindaja Kliendiga eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.
5.5. Transpordi- või kullerfirma toimetab tooted Kliendi poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.
5.6. Palume jälgida tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Ripo Kaubandus OÜ ja transpordi- või kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.7. Tooted antakse transpordi- või kullerifirma esindaja poolt Kliendile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Kliendil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida transpordi- või kullerfirma esindaja saatelehele sellekohane märkus. Palume Kliendil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@ripo.ee või Ripo Kaubandus OÜ kontakttelefonile 50 21 085. Transpordi- või kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse.

6. Toote tagastamine

6.1 Kliendil on õigus taganeda sooritatud ostust 14 kalendripäeva jooksul arvates toodete üleandmisest. Selleks peab Klient saatma Ripo e-poele kirjaliku avalduse. Ripo e-pood soovitab märkida avalduses ka taganemispõhjuse.
6.2 Kauba tagastamisel on Klient kohustatud toimetama tagastatava kauba Ripo e-poele 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates tellimuse taganemisest ja toote tagastamise soovi teate Ripo e-poeni jõudmisest. Tagastamisega seotud kulud summas kuni 10€ (kümme eurot) tasub Klient (v.a. juhul, kui üleantud tootel ilmnevad puudused).
6.3 Toote tagastamise korral kannab Ripo e-pood toote eest tasutud summa (s.h postikulu, mille Klient tasus toote kohaletoimetamiseks) Kliendi poolt näidatud pangakontole 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates tagastatava toote jõudmisest Ripo e-poele.
6.4 Kauba taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ning tagastama toote koos pakendiga. Pakendist välja võetud toote tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.
6.5 14-päevane tagastamisõigus ei kehti:
       - kauba puhul, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades, s.t eritellimusel valmistatud toodete puhul
       - asjadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Ripo Kaubandus OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt Võlaõigusseadusele, pretensioonide esitamise aeg on eraisikul 2a. ja juriidilistel isikutel 6 kuud arvates toodete üleandmise hetkest.
7.2. Ripo Kaubandus OÜ ei vastuta:
       7.2.1 Kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest.
       7.2.2 Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.
       7.2.3 Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Ripo Kaubandus OÜ kulul.
7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
7.5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Kliendil ka muud seadusest tulenevad õigused.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Ripo Kaubandus OÜ vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Ripo Kaubandus OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Ripo Kaubandus OÜ ei vastuta Kliendi tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Ripo Kaubandus OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Ripo Kaubandus OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki Ripo e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Ripo Kaubandus OÜ-l puudub neile juurdepääs.
9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
9.3. Kleindi ja Ripo Kaubandus OÜ vahel seoses Ripo e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kleindil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tartu Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.